Pečivo

Služby

ERPEKO TRADE, a.s.

EPREKO TRADE, a.s. se zabývá prodejem materiálů, směsí a zlepšujících přípravků pro pekárny a cukrárny s tradicí již od roku 1992.

Široký sortiment zboží je doplněn nabídkou pomůcek a potřeb pro pekaře a cukráře. Na základě telefonických objednávek je zboží rozváženo firemními auty po celém území Čech, Moravy a Slovenska.

Technologický a poradenský servis

Technolog firmy neustále sleduje vývoj nových výrobků a provádí technologický a poradenský servis. Za tímto účelem má firma k dispozici vlastní pekárnu pro předvádění výroby. Na požádání zákazníka se technolog dostaví přímo do firmy a předvede nově nabízený výrobek na místě současně se zaškolením. Pracovníci firmy neustále sledují nové trendy na trhu, zúčastňují se odborných akcí zabývajících se problematikou cukrárenských a pekařských provozů.